Så nätverkar du för fler affärer
Kan man skapa nytta och affärer via nätverkande och speeddating? Absolut, eftersom kärnan i alla affärer utgörs av mötet mellan människor.
45 entusiastiska företagare lockades att delta i Expedition Framåts Ledarseminarium på temat nätverkande som leddes av Micke Darmell och Åsa Lindell.

— Möten är ett strategiskt verktyg för att nå mål och vision, framhöll Micke Darmell.

Trots att detta menar han dock att vi ägnar mycket tid åt möten men inte så mycket energi på att mäta nyttan av dem. Närmare bestämt saknar hälften av våra möte i Sverige syfte och mål.

För att få mer ut av vår mötestid tipsar Micke Darmell om några enkla knep; Bestäm dig för vad mötesdeltagarna ska känna, kunna och göra efter mötet. Med dessa enklar regler blir mötena mer stringenta.

Kanske är det också så att alla mötesdeltagare inte nödvändigtvis behöver vara där? Något som bekräftades av åhörarna i publiken som lyfte fram delaktighet och engagemang som framgångsfaktorer för lyckade möten.

Mikael Darmell berättade att de stora ledarna inom idrotten använder möten som strategiska verktyg. De är bra på att skapa energi som leder till engagemang, som gör uppgiften enkel, effektivt utförd och därmed ekonomisk. Dessutom fokuserar de på de stora penseldragen.

— De talar om mål och vision på alla möten, säger Mikael.
 
Åsa Lindell lyfte fram vikten av att definiera syftet med sitt nätverkande, och då även för nätverkande i sociala medier. Det gäller att välja och prioritera för att få bäst resultat.

Att vara generös i sitt nätverkande är också en framgångsfaktor, berättade Åsa Lindell, liksom att följa upp sina kontakter och självklart att ha kul!

Deltagarna fick pröva på olika nätverksövningar där resultatet blev en imponerande mängd nya affärskontakter.
 
Av Sofia Mc Conell

Så tyckte åhörarna
"Bra med konkreta övningar. Mingel och nätverksteknik är bra att öva på."

"Det jag tycker bäst om är möjligheten att få mingla/nätverka med så många."

"Mycket trevligt, inspirerande. Jag känner, kan och kommer att göra mer."

Betyget blev 72 på en skala där 100 är max.

Nätverkande på ledarseminarium
Nätverkande på ledarseminarium
Nätverkande på Expedition Framåts ledarseminarium
Nätverksövningar på ledarseminarium
Om Ledarseminarium
Uppdaterad: 2011-06-15
Dela