Samverkan för att utveckla små och medelstora företag
För att kunna skapa en välmående region behövs samverkan. Tillsammans kan olika organisationer stötta små och medelstora företag i deras tillväxtarbete på ett mer effektivt sätt.
Flera organisationer, bland annat Business Region Göteborg, som arbetar för att stödja företagsutveckling i Västra Götalandregionen har gått samman och bildat SME-rådet. De ska samla de olika organisationernas kompetens, synliggöra möjligheter som finns för små och medelstora företag och främja resurseffektiviteten i innovationssystemet.
 
"I Göteborgsregionen finns en stor mångfald av aktörer som vänder sig mot små och medelstora företag. Många gånger kan det vara svårt för företagen att veta vart de skall vända sig i specifika ärenden. Vi vill skapa en tydligare bild! Genom ökad samverkan mellan aktörerna blir systemet effektivare och lättare att hitta i", säger Karl Malmström, Vd för Connect Väst i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande »

Uppdaterad: 2012-09-18
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.