Samverkan för att utveckla små och medelstora företag
För att kunna skapa en välmående region behövs samverkan. Tillsammans kan olika organisationer stötta små och medelstora företag i deras tillväxtarbete på ett mer effektivt sätt.
Flera organisationer, bland annat Business Region Göteborg, som arbetar för att stödja företagsutveckling i Västra Götalandregionen har gått samman och bildat SME-rådet. De ska samla de olika organisationernas kompetens, synliggöra möjligheter som finns för små och medelstora företag och främja resurseffektiviteten i innovationssystemet.
 
"I Göteborgsregionen finns en stor mångfald av aktörer som vänder sig mot små och medelstora företag. Många gånger kan det vara svårt för företagen att veta vart de skall vända sig i specifika ärenden. Vi vill skapa en tydligare bild! Genom ökad samverkan mellan aktörerna blir systemet effektivare och lättare att hitta i", säger Karl Malmström, Vd för Connect Väst i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande »

Uppdaterad: 2012-09-18
Dela