PiiGAB växlar in ny vd och nya marknader
Efterfrågan på PiiGABs produkter ökar kraftigt. Nu väntar en ökad internationell satsning och ett generationsskifte där Alexandra Göransson tar över som vd.
— Målet är att inom fem år vara etablerade som en ledande aktör i Europa inom energibesparingsområdet, säger Alexandra Göransson.

 Att minska energiförbrukningen har länge haft hög prioritet inom industri- och fastighetsbranschen. PiiGAB erbjuder en utrustning som gör det möjligt att enkelt läsa av mätare via befintliga nätverk och på så sätt få omedelbara och korrekta beslutsunderlag för energibesparingsåtgärder.

Alexandra Göransson tar nu över vd-rollen efter sin far som startade bolaget 1989. Med en MBA-examen i bagaget och en bakgrund som elitsimmare är hon redo att anta utmaningen.

Nytta av nätverk
En pusselbit på vägen har även varit att ta in extern hjälp och nätverk. PiiGAB har bland annat haft nytta av Ecoex för att exportera miljöteknik utomlands och Alexandra Göransson har varit med i Expedition Framåts nätverk för unga vd:ar.

— Nyttan med Unga Vd:ar är framförallt att man får träffa unga människor som är i samma situation som en själv. Det blir ett bra utbyte av erfarenheter och tips tack vare att alla har olika erfarenheter från olika typer av branscher, säger Alexandra Göransson.
 
Alexandras tips för lyckat generationsskifte

  • Låt generationsskiftet ta tid. Den som ska lämna över företaget behöver förbereda sig mentalt för att lämna ifrån sig företaget och man behöver tid att jobba ihop sig kring frågor.
  • För vår del var det bra med en överlappning — men en förutsättning är att den som lämnar över finns kvar i bakgrunden som stöd och klarar av att släppa ansvaret.
  • För oss var ett successivt överlämnande positivt. Jag gick exempelvis in i styrelsen för länge sedan och tog sedan i nästa steg över ekonomin. När sedan själva överlämningen skedde på papper var mycket av ansvaret redan överlämnat till mig i praktiken.
 

 

Alexandra Göransson
Alexandra Göransson är PiiGABs nya vd
Länkar
Pigab
Ecoex
Expedition Framåt
Om PiiGAB
PiiGAB är specialiserade inom teknik och kommunikation för att läsa av energiförbrukning och har under sina 20 år skapat en ledande position inom M-Bus teknologi. PiiGAB grundades 1989. Idag omsätter företaget 6 mkr och har fyra anställda med kontor på Lindholmen.
Uppdaterad: 2011-06-15
Dela