Nya stöd till forskning och utveckling
Mellan den 1 mars till 8 april 2011 kan företag söka utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionens satsning FoU-kortet. Syftet är att fler små och medelstora företag satsar på forskning och utveckling.
Två typer av FoU-kortet finns; FoU-kort Bas och FoU-kort Avancerat. I den aktuella ansökningsomgången gäller FoU-kort Avancerat, där företag kan söka stöd på max 500 000 kronor till konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Samarbete med forskare
FoU-kort Bas, på max 50 000 kronor, är öppet för ansökningar löpande under året. Här kan företag få stöd för att identifiera vilken typ av insats som behövs för att möta ett specifikt problem eller en möjlighet. Om analysen visar på en genomförbar idé kan företaget sedan söka FoU-kort Avancerat för att genomföra projektet. Det går också att söka FoU-kort Avancerat direkt, i de fall företaget redan har ett konkret forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Såväl FoU-kort Bas som Avancerat ska genomföras i samarbete med en verksamhet med vana av forskningsarbete, till exempel en högskola eller ett forskningsinstitut.

— Det kan handla om insatser kring rena tekniska lösningar men också kring till exempel affärsmodell, design eller organisation, förklarar Marcus Nordanstad, projektledare.

41 företag hittills
Över 100 ansökningar har hittills kommit in under tre ansökningsomgångar 2009 och 2010, varav 41 fick medel till att utveckla sina företag. 17 företag fick FoU-kort Avancerat och 24 fick FoU-kort Bas, om sammanlagt nästan 9 miljoner kronor.

Satsningen har lett till att flera nya forskningsinsatser tagit fart runt om i Västra Götaland, bland annat kring energieffektiv torkning av träflis, miljövänliga matförpackningar och effektivisering av lättmetallteknik.

Källa: Västra Götalandsregionen.

FoU-stöd
FoU-kortet hjälper små företag med forskning- och utvecklingsprojekt
För mer information
Uppdaterad: 2011-02-23
Dela