Nya stöd för utveckling av tjänster och varor
Planerar ditt företag att utveckla en tjänst och/eller vara? Nu finns det nya möjligheter att få bidrag.  
Tillväxtverket
Tillväxtverket har återigen beslutat om att stödja utveckling av tjänster och varor i små företag. I praktiken innebär detta att ett företag kan få mellan 50 000 kr och 800 000 i stöd för extra kostnader i samband med utvecklingen. Företaget måste bidra med en lika stor insats i form av kontanta medel.
Västra Götaland har tilldelats totalt 13,8 miljoner kronor och ansökningar bedöms löpande i den ordning de kommer in. 
För Västra Götaland är det ett partnerskap vid namn Tillväxt VGR som hanterar ansökningarna. Här ingår Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Innovationsbron och Almi Företagspartner Väst AB.

Kontaktpersoner för Västra Götaland:
Christer Löfqvist
Almi Företagspartner Väst AB
0705-36 46 00
christer.lofqvist@almi.se

Christer Oom
Almi Företagspartner Väst AB
0708- 60 58 40
christer.oom@almi.se

Företag kan söka som:  

  • har mellan två till 50 anställda (och ej ingår i en koncern med högst 250 anställda)
  • kan redovisa ett bokslut där omsättningen i tjänsteföretag skall uppgå till minst 1 miljon kronor och i varuproducerande företag 2 miljoner kronor.
  • har stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen och kommersialiseringen
  • har stor tillväxtpotential

Vad får pengarna användas till?
Externa tjänster för att kunna utveckla sin tjänst eller sin vara, som exempelvis:

  • Design/paketering
  • Konsulttjänster
  • Marknadsundersökningar inför utvecklingsinsats
  • Projektanställningar (i vissa fall)
  • Etc.
 
Mer information om stödet:
www.tillvaxtvgr.nu

 

Uppdaterad: 2012-03-01
Dela