Näringslivsträff - Från ord till handling
Erik Blix är moderator denna eftermiddag då de två arrangemangen Universitetskontakter - en bra affär & CSR Forum IV slås ihop till Näringslivsträffen Från ord till handling. I år handlar det om Corporate Social Responsibility - socialt ansvarstagande utöver vad lagen kräver.
Tema: CSR - Corporate Social Responsibility

Årets näringslivsträff handlar om CSR, Corporate Social Responsibility — socialt ansvarstagande utöver vad lagen kräver. Vi lever i en värld i snabb förändring vilket innebär att marknaden ändrar sig, kunder ställer andra krav och nya typer av kompetens behövs. Under dagen uppmärksammar vi vad dessa förändringar innebär samt vilka möjligheter och vinster det finns att arbeta med CSR. Kontakt med universitetet och studenterna är viktigt för att hålla sin verksamhet i ständig framkant och kan dessutom vara en del av det egna CSR-arbetet.

Näringslivsträffsbild
Näringslivsträffen den 9 nov kl 12.30-16.50, Wallenbergs konferensrum, Medicinaregatan 20A, Göteborg
Kvällen arrangeras av Göteborgs universitet och CSR Västsverige. I år har vi slagit ihop de två arrangemangen Universitetskontakter — en bra affär & CSR Forum IV. Business Region Göteborg och Göteborg & Co är samarrangörer.
Länk till program och anmälan
Uppdaterad: 2011-10-20
Dela