Mer stöd för produktutveckling
Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för produktutveckling och programmet har dessutom fått ökade medel. Utöver bidraget så lanserar nu ALMI Väst villkorslån för produktutveckling. Målet är att stärka små företags konkurrenskraft.
Tillväxtverkets program för produktutveckling i små företag riktar sig till företag med mellan 2 och 50 anställda och som vill utveckla nya eller befintliga varor och tjänster för att öka möjligheten till nya affärer.

Företag kan få upp mellan 100 000 kr och 500 000 kr per produktutvecklingsinsats för utveckling av varor. För utveckling av tjänster uppgår stödet till mellan 50 000 kr och 500 000 kr. Företaget måste dock stå för minst 50 procent av kostnaderna ock ska kunna redovisa ett bokslut där omsättningen ska uppgå till minst 1 miljon kronor för tjänsteföretag skall och minst 2 miljoner kronor för varuproducerande företag.

Kontakta Tillväxt VGR och diskutera din projektidé innan du söker.
 
Nytt produktutvecklingslån
ALMI Företagspartner Väst lanserar nu ett lån för produktutveckling. Det riktar sig till utvecklingsinriktade, etablerade företag som vill behålla och stärka företagets konkurrenskraft genom produktutveckling av varor och tjänster.
 
Lånet är ett så kallat villkorslån och företaget som söker måste ha en omsättning på minst 1 miljon kronor för tjänsteproducerade företag eller minst 2 miljoner kronor för varuproducerande företag.

Lånet kan vara minst 50 000 kr och max. 500 000 kr och kan uppgå till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. Det får användas till investeringar och rörelsekapital för produktutveckling av en vara eller tjänst. Räntan för lånet är rörlig och avgörs utifrån projektets risknivå.
Kontakta Almi Företagspartner Västs finansieringsrådgivare för mer information.

Ladda ner faktablad om produktutvecklingslånet »PDF

 
Söker du annan typ av finansiering?
Tillväxt VGR har ställt samman en bra översikt över finansiering för utveckling av varor och tjänster i regionen.

Ulrike Firniss
Ulrike Firniss, affärsområdeschef Enterprise Europe Network
Uppdaterad: 2011-04-14
Dela