Leda ett företag— hur gör man?
Ledarskap för tillväxt är en av de populäraste kurserna som Expedition Framåt erbjuder. Vi har talat med en kursledare och två deltagare för att höra lite mer om vad man egentligen får lära sig.
Karin Henriksson, kursledare, är övertygad om vilken skillnad en god ledare kan göra i ett företag.  Hon har tydliga och raka svar på vilka uppgifter ledaren bör fokusera på, vilket under åren gett många företagsledare en aha-upplevelse.

— Det finns vissa saker man som ledare bara "måste" göra, oavsett ledarstil, säger Karin Henriksson. På den här kursen vill vi ge konkreta verktyg som hjälper ledaren att utveckla sin verksamhet.

Kommunikation och tydlighet
En av de viktigaste faktorerna för att kunna växa med företaget är att ledaren organiserar och strukturerar verksamheten för tillväxt. För att få engagerade och motiverade medarbetare och en effektiv organisation, är det viktigt att var och en vet sin roll. Karin Henriksson lyfter fram tre huvudområden som ledaren bör arbeta med.

1. Att tydligt kommunicera företagets mål.
2. Att skapa och kommunicera en tydlig strategi för hur målen ska nås.
3. Att följa upp och ser hur företaget ligger till i förhållande till målen.

— Tydlighet, en väl fungerande kommunikation och uppföljning är de tre nyckelorden för ett bra ledarskap, säger Karin Henriksson.

Två kursdeltagare om kursen:

Lotta Sigeskog, branch manager, Fraktkompaniet

"Jag lärde mig framförallt hur viktigt det är att vara tydlig kring våra mål och hur vi ska nå dit."

Daniel Rodhe, vd Rodhe Tankrengöring AB

"Vi är 27 anställda idag och ett mål är att expandera på fler marknader. Det gör att vi planerar att vara 100 personer om tio år.  Under utbildningen har jag framförallt insett vikten av att ha tydliga visioner och mål men att man samtidigt ska ha delmål som man kontinuerligt betar av och på så sätt hålla företaget på rätt kurs"

Karin Henriksson
Karin Henriksson ser att ledarskap gör skillnad.
Ledarskap för tillväxt
  • Inspiration från tillväxtexperter
  • Erfarenhetsutbyte
  • Individuell rådgivning
  • Exklusivt för medlemmar i Expedition Framåt »
Uppdaterad: 2012-03-25
Dela