Kasper Salin-pris till Göteborgsföretag
Världens största byggnad i sitt slag
KUB vann det prestigefyllda Kasper Salin-priset 2010. Detta för utformningen av den nya skivfilterbyggnaden på ett av Nordens största avloppsreningsverk, Ryaverket i Göteborg.
- Vi är naturligtvis stolta och jätteglada över att ha vunnit Sveriges finaste arkitekturpris, säger Peje Persson på KUB.

För att minska övergödningen och få ett renare hav har Gryaab investerat 650 mkr för bättre kväve- och fosforrening. Den nominerade skivfilterbyggnaden inrymmer världens största skivfilteranläggning med plats för 40 roterande skivfilter för att ta bort mikroskopiskt små partiklar som främst innehåller fosfor.

Skivfilterhallen symboliserar en vatten-droppe innan den brister. Med de stora glasfasaderna skapar anläggningen en unik arbetsmiljö för Gryaabs medarbetare och en harmonisk övergång mellan industri-landskapet på Ryaverket och naturmiljön i den vackra Rya skog.

Arkitekten Peje (Per-Erik Persson) på KUB arkitekter har tillsammans med konstnären Pål Svensson och många av Gryaabs medarbetare och samarbetspartners skapat en anläggning i världsklass både när det gäller teknik, arbetsmiljö och design. Anläggningen är också unik eftersom den har utrustats med världens största "krockkudde" för fåglar!

Källa: Pressrelease

Kub Arkitekter är en av drygt 650 medlemmar i Expedition Framåt

Kub Arkitekter AB »
Expedition Framåt »

Kasper Salin-pris för reningsverk
Den nya skivfilterbyggnaden på Ryaverket, världens största i sitt slag.
Foto: Kasper Dudzic
Jyruns motivering
"Skivfilteranläggningen har den formmässiga skärpa och arkitektoniska klarhet som man ibland kan finna i kategorin storskaliga industribyggnader. Av en gängse kommunal verk-samhet har gjorts en öppen demonstrationsanläggning som tydligt annonserar sig mot om-givningen och låter den omgiv-ande skogen närvara i anlägg-ningen."
Om byggnaden
Byggår: 2006-2010
Byggherre: Gryaab AB, Göteborgs Stad
Storlek: 7100m2 bruttototalarea
Om KUB arkitekter
20 medarbetare; arkitekter och ingenjörer
www.kub-arkitekter.se
Uppdaterad: 2011-03-22
Dela