Hållbar tillväxtlunch med Carl Bennet
Hållbarhet är en värderingsfråga som vi försöker bygga in i varumärket, berättade Carl Bennet på seminariet för Expedition Framåts medlemmar i juni.
Carl Bennet är tydlig med att det inte handlar om att agera på trender utan att istället bygga värderingen i kulturen och se till att miljöprofilen är motiverad av affärsutveckling. Utan en marknad fungerar det inte.
 
Carl Bennet mötte Expedition Framåts tillväxtföretag på ett lunchseminarium för att berätta om hur börsbolaget Getinge arbetar med hållbarhet. Han är bland annat huvudägare och styrelseordförande för Getinge, Lifco och Elanders samt styrelseordförande för Göteborgs universitet, och ser därför både industrins behov av att arbeta med hållbarhetsfrågor men även vikten av samverkan i regionen.
 
Sverige har tagit fram världsledande industriprodukter och ett bra klimat mellan privata företag och offentlig sektor är viktigt för att skapa rätt förutsättningar, säger Carl Bennet.

För Getinge betonar Carl Bennet vikten av att alla i organisationen känner ansvar för hållbarhetsfrågan. Något som man stärker genom att arbeta med tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Hållbarhetssatsningen är också nödvändig inför framtiden eftersom yngre kunder är mer medvetna.

— Vi riskerar att tappa nya generationer  om vi inte satsar på hållbarhet, säger Carl Bennet.

Getingekoncernen arbetar med utsatta mål inom fyra prioriterade miljöområden:
 

  • Luftemissioner
  • Avfall
  • Ekodesign
  • Klimat/energi

Här finns hjälp för att göra verksamheten hållbar

För bara tio år sedan var hållbar tillväxt ett nytt begrepp. Idag är det många som vet att det står för ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

Maria Strömberg ansvarar för affärsdriven miljöutveckling på Business Region Göteborg. Här får företag hjälp och stöd att göra sin verksamhet hållbar.

En ny satsning är att se om svenska företag kan bidra till upprustningen av Milano inför
världsutställningen 2015. Då vill man visa upp ett grönt Milano och områden som energieffektivitet i fastigheter och avfallshantering kan vara områden där tjänster från västsvenska företag är intressanta.

För att lyckas med export av miljöteknik är det viktigt att kunna demonstrera tekniken på hemmaplan, säger Maria Strömberg.

Här är Kvillebäcken i Göteborg en bra möjlighet eftersom det ska fungera som ett skyltfönster för klimatsmarta lösningar. www.kvillebacken.se

Kontakta Adam Wandel på Ecoex www.ecoex.se om du är intresserad av Milano och/eller Kvillebäcken.

Av Sofia Carlsson Mc Conell 

Carl Bennet
Carl Bennet
Carl Bennet berättade om Getinges framgånsrika sätt att arbeta med hållbar tillväxt.
Fakta Getinge
Getinge är en global leverantör av produkter och system inom vård, omsorg och forskning. De har 12 000 anställda och omsätter 3 miljarder kronor.
www.getinge.se
Fakta Ecoex
Ecoex hjälper företag att exportera lösningar inom miljöområdet. De skapar kontakter och är ett stöd i exportprocessen.
www.ecoex.se
Uppdaterad: 2011-06-15
Dela