Hallå där Torbjörn Kvarefelt...
...som är kundansvarig för tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
Torbjörn Kvarefelt, kundansvarig hos Expedition Framåt
Vad innebär ditt arbete som kundansvarig?
Mitt arbete handlar mycket om att hjälpa företag med att utveckla och avsätta tid till sitt strategiska arbete. Utgångspunkten är företagets behov och var de befinner sig och utifrån det arbetar vi tillsammans fram en handlingsplan för tillväxt. Det kan handla om alltifrån ledarskapsutveckling till ledningsgrupparbete, affärsplan och analyser av olika slag.
 
Vilka utmaningar möter du ofta hos företagen du arbetar med?
Det finns ungefär lika många utmaningar som det finns olika företag. Behovet att utvecklas är lika, men arbetet skiljer sig åt då det är olika individer som ska utföra det. För ett litet företag kan det handla om att ha någon att rådfråga och någon att vända sig till som vet eller kan ta reda på det som behövs, medan det för stora företag mer handlar om att få konkret hjälp med strategiska frågor och hur de ska kunna integrera dem i det dagliga arbetet.
 
Vad har du för bakgrund?
Jag har drivit och varit vd för ett tiotal företag inom olika branscher såsom spedition, konfektion och detaljhandeln och mäkleri. Efter 12 år började jag arbeta på ett internationellt börsbolag. På Business Region Göteborg har jag arbetat i fyra år och att ha erfarenhet både från småföretagarvärlden och internationella börsbolag gör att jag förstår såväl småföretagaren som det stora företaget. Jag inser vad som behövs och vari utmaningarna ligger.

Kontakta Torbjörn Kvarefelt »
 
Berättat för Linnea Rosell

.................................................................................
Expedition Framåt är Business Region Göteborgs tillväxtprogram för företag som vill växa. Vi har plats för fler företag! »

Uppdaterad: 2012-08-28
Dela