Hallå där Mattias Andersson, vd för Antura
Litet företag i ledande position
Antura AB är ett litet företag med en ledande position i Sverige för projekt- och portföljhanteringssystem.  Stora kunder som Västra Götalandsregionen, SJ, Folksam och Husqvarna har valt deras system framför produkter från Microsoft, Oracle och HP.
Vad har ni gjort för att lyckas?
- Vi har hela tiden jobbat långsiktigt och strategiskt och har växt organiskt. Genom benchmarking håller vi koll på världens ledande produkter och vi vet hur vi ska bemöta konkurrensen. Vi lyssnar också mycket på våra kunder och har en nära dialog med dem. Närheten till kunden är absolut en konkurrensfördel jämfört med utländska företag.

Fler framgångsfaktorer?
- Alla medarbetare på Antura är ambassadörer för företaget och fullt inställda på våra mål. Vi har en närhet mellan ledning, säljare och produktutveckling . Eftersom vi inte haft riskkapital har vi tvingats vara lite smartare och lite bättre än alla andra.

Hur nådde ni fram till de stora företagen i Sverige?
- Genom privata upphandlingar där vi har vunnit i konkurrens med de stora jättarna. De stod lugnt och väntade på att bli valda medan, som en kund uttryckte det, Antura sprang snabbt mellan benen på dem och levererade, levererade, levererade ...

Vilken nytta har ni haft av Expedition Framåt?
- Vi deltar i Expedition Framåts Etapp 4 och har bland annat tagit del av strategisk rådgivning inom affärsutveckling. Det var till stor nytta och vi har etablerat en helt ny affärsmodell baserat på detta. Det har också bidragit till att vi fått en särställning som leverantör på svenska marknaden. Vi vinner över 50 procent av alla affärer inom projektverktygsbranschen.

Några utmaningar inför framtiden?
- Den svenska marknaden börjar mättas och vi står därför inför vår svåraste och mest spännande utmaning; etablering utomlands med första fokus på Norden, Tyskland och de engelskspråkiga marknaderna. En annan utmaning är Microsofts utveckling. Microsoft är vår tekniska plattform och partner men också vår svåraste konkurrent. Till sist så står vi också inför utmaningen att hitta bra arbetskraft. Vi har ambitionen att växa mycket men tillgången på framförallt systemutvecklare som kan Microsofts tekniker försvårar vår tillväxt.

Av Sofia Mc Conell

Mattias Andersson, vd Antura AB
Mattias Andersson är vd för Antura AB, ett litet företag med världsledande marknadsposition
Om Antura
Omsättning: Ca 10 milj. Prognos på ca 15 milj i år.
Antal anställda: 10 personer
Vision: Anturas produkter och lösningar skall vara det främsta valet för projektorienterade verksamheter.
Affärsmodell: Långsiktig affärsmodell som garanterar ökade intäkter de närmaste fem åren så länge antalet användare hos våra kunder fortsätter att öka.
www.antura.se
Om Mattias Andersson
Titel: Vd för Antura AB
Bakgrund: Grundade Antura 2001. Ekonom från Handelshögskolan i Göteborg.
Ålder: 36 år

 

Uppdaterad: 2011-03-17
Dela