Göteborgsföretag levererar Sveriges första civila 400Mbit radiolänk
— Vi valde trådlös fiber först och främst på grund av tillförlitligheten. All datakommunikation hos oss måste fungera och vara tillgänglig 24/7. En annan fördel med trådlös fiber är att man slipper dra fysiska kablar i en svår miljö och inte minst för att priset är lägre, säger David Bodén, IT-chef vid CMP.
Det är det Göteborgsbaserade företaget Vixor & Co som har levererat den omfattande radiolösningen.

Tony Peterson, vd för Vixor & Co, anser att fördelen med radiolänk som trådlös fiber blir speciellt tydlig för företag med verksamheter eller operationer på flera fysiska platser och med en intensiv datakommunikation. Förutom tekniska fördelar medför användningen av radiolänk en minskning av kostnader.

Vixor & Co är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom trådlös kommunikation och systemuppbyggnad till industrier och kommuner.

Copenhagen Malmö Port, CMP, är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden,
en av de största hamnarna i Nordeurupa för anlöp av kryssningsfartyg. CMP har en nyckelposition
för Baltikum när det gäller transporter av bilar och olja.
 ---------------------------------------------------------------

Vixor & Co är medlem i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vill du också bli medlem »
 

Uppdaterad: 2011-06-29
Dela