Göteborgsföretag gör ryska övergångsställen säkrare
Det svenskutvecklade varningssystemet SeeMe skall öka trafiksäkerheten på övergångsställen i Ryssland. SeeMe som är ett aktivt varningssystem för övergångsställen och gångpassager har utvecklats av Amparo Solutions i Göteborg.
Amparo Solutions
— Vi märker att intresset för lösningar likt denna är mycket stort i såväl Ryssland som andra länder och vi tycker därför att det är enormt roligt att vi nu genom denna affär tagit ett första steg in på den ryska marknaden, säger Leon Nilsson som ansvarar för all export på Amparo Solutions.

Sverige har en unik position som ett av världens mest trafiksäkra länder. Detta bidrar till ett stort intrese för svenska trafiksäkerhetslösningar ute i världen och skapar möjligheter för en växande exportgren.

Exportrådet och Trafikverket arbetar med satsningen Vision Zero Initiative som syftar till att initiera export av svenska trafiksäkerhetslödningar. Det var i samband med ett av deras arrangemang som ett ryskt företag fick upp ögonen för SeeMee.

Amparo Solutions
Om Amparo Solutions
Amparo Solutions arbetar inom området för trafikteknik och ITS. Fokus ligger på att utveckla och tillverka energi- och kostnadseffektiva produkter och system inom områden som trafiksäkerhet och trafikräkning. Det egenutvecklade och unika systemet SeeMe bygger på att i realtid varna trafikanter om att det finns oskyddade trafikanter i närheten. Systemet används främst
på busshållplatser, gångpassager samt övergångsställen och oberoende tester visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter. www.amparosolutions.se

Källa: Pressmeddelande

---------------------------------------------------------
Amparo Solutions är ett av närmare 700 medlemsföretag i Expedition Framåt - ett tillväxtprogram för företag i Göteborgsregionen »

Uppdaterad: 2012-03-25
Dela