Banbrytande studie över praktiskt strategiarbete i tillväxtföretag
Blir Jonas Fasth din fluga på väggen?
Spännande samarbete mellan Business Region Göteborg och Handelshögskolan — Kvalitativ studie över praktiskt strategiarbete i tillväxtföretag.
Ett antal medlemsföretag får unik möjlighet
En av våra populära externa konsulter, Jonas Fasth, tillika forskare på Handelshögskolan i Göteborg, leder nu ett samarbetsprojekt mellan Business Region Göteborg och Handelshögskolan. Samarbetet gäller en studie över strategiarbete i tillväxtföretag.
 
Ett antal av Expedition Framåts medlemsföretag får chansen att vara med i studien. Dessa företag får då möjlighet att effektivisera sitt strategiarbete — kostnadsfritt! De utvalda företagens insats är att de låter Jonas Fasth sitta med och lyssna under ledningsgruppsmöten, styrelsemöten och möten med strategiska partners. Efter respektive möte kommer Jonas behöva några minuter till sitt förfogande för att ställa frågor kring det som observerats under mötet. Resultatet kommer ligga till grund för en unik forskningsrapport.
 
Företagen som väljs ut kommer kontaktas under perioden slutet av november, början av december och studien drar igång i januari 2012. Den fortlöper sedan under ett års tid, d v s under hela år 2012. Resultatet blir en beskrivning av praktiskt strategiarbete i tillväxtföretag. En beståndsdel i det praktiska strategiarbetet är begreppet värdekonstellation.
 
Värdekonstellation — släppt kontroll, men ökat kundvärde
Taktisk strategi i tillväxtföretag består enligt tillväxtforskningen av två delar — fokus och flexibilitet. Att arbeta i konstellationer är ett sätt att få dessa delar i balans. Det innebär att ditt företag kan fokusera på det ni kan om ni till er knyter både kunden och ett antal andra företag i en värdekonstellation. De andra företagen och kunden blir i högsta grad involverade i framtagandet av produkten/tjänsten. En värdekonstellation innebär alltså att ett antal företag tillsammans levererar ett värde till - och med - kund. Förr hade man som företag ensamrätt på kontakten med kunden. Därmed hade företaget också kontroll över situationen. Så är det inte idag. Kunden är nu involverad i framtagande av produkten/tjänsten tillsammans med underleverantörerna och har därmed kontakt med samtliga involverade företag — inte enbart huvudleverantören.
 
Jonas Fasth är nyfiken på hur tillväxtföretag arbetar strategiskt för att få kontroll över bl a värdekonstellationen. Han kommer att studera vilka aktiviteter som genomförs, vilka det är som genomför samt vilka hjälpmedel som används. Tillvägagångssättet för att studera detta är att betrakta och lyssna. Kanske blir Jonas Fasth din fluga på väggen?

Text: Ulrika Wahlström

Jonas Fasth
Jonas Fasth är ansvarig för studien över praktiskt strategisarbete i tillväxtföretag.
Foto: Barry Li
Jonas Fasth och tillväxtstrategier
Jonas Fasth har specialistkunskaper
inom:
  • Praktisk och teoretisk kunskap om tillväxtföretag
  • Strategiska processer inom tillväxtföretag
  • Ledarskapet/lednings-grupp i tillväxtföretag
  • Förändringsarbete — implementering i tillväxtföretag
Värdekonstellation
"En värdekonstellation innebär att ett antal företag tillsammans levererar ett värde till - och med - kund. Det är fråga om släppt kontroll, men det genererar definitivt ett ökat kundvärde."
Uppdaterad: 2011-10-18
Dela