8,3 nya miljoner till Västra Götalands små företag
Nu finns det nya pengar att söka för småföretagare i Västra Götaland för att utveckla en befintlig eller ny vara eller tjänst. Bakom satsningen står Tillväxtverket, i samarbete med partnerskapet TILLVÄXT VGR — samling för företagsutveckling i Västra Götaland. Syftet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företagen i Västra Götaland.
De små företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det är syftet bakom programmet "Produktutveckling i små företag — av varor och tjänster" som Tillväxtverket bedrivit i samarbete med partnerskapet TILLVÄXT VGR och 16 andra så kallade partnerskap över hela Sverige sedan 2005.

—        Stödet ska ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla företagets tjänster eller varor för att på så sätt stärka konkurrenskraften, säger Christer Löfqvist, projektledare på TILLVÄXT VGR. Vår roll är att hjälpa företagen med rådgivning och att fungera som en länk mellan företagen och Tillväxtverket.

Maxbeloppet varje företag kan söka är 500 000 kronor. Kravet på de företag som söker stöd är att de själva bidrar med lika mycket pengar som de får, i kontanta medel.

Företagen ska ha minst två, dock högst 50, anställda och en minsta omsättning på 1 Mkr för tjänsteföretag och 2 Mkr för varuproducerande företag. Ingår företaget i en koncern får antalet anställda i koncernen uppgå till högst 250.

Ansökningar om bidrag behandlas löpande så länge medel finns tillgängliga. För att kunna erhålla bidrag bör ansökan inlämnas senast under april/maj månad.

Källa: Pressmeddelande

Produktutveckling
Stödet ger hjälp för att utveckla en vara eller tjänst som stärker företagets konkurrenskraft.
För mer information
Christer Löfqvist
ALMI Företagspartner Väst AB
0705-36 46 00
christer.lofqvist@almi.se

Ulrike Firniss
Business Region Göteborg AB
031-367 61 77
ulrike.firniss@businessregion.se

www.tillvaxtvgr.nu

Om TILLVÄXT VGR
Tillväxt VGR består av följande aktörer: Västra Götalandsregionen, Innovationsbron AB, region väst, Business Region Göteborg AB, samt ALMI Företagspartner Väst AB.
Uppdaterad: 2011-02-23
Dela