1000 jobb bland Expedition Framåt-företagen lockade pressen
Att 1000 nya jobb har skapats bland företagen i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt skapade rubriker i tidningarna.
Artikel i GP
Artikel om Expedition Framåt  i Göteborgs-Posten 10 februari 2011.
Pressmeddelandet fokuserade på en utredning, som har gjorts av Pwc och som visar att Expedition Framåt har stärkt kompetensen bland de företag som deltagit i programmet. I en enkät pekas främst två områden ut där de höjt sin kunskap:
  • Förmågan att utarbeta affärs- och marknadsplaner.
  • Förmågan att organisera och leda verksamheten för ökad tillväxt.

 Enkäten visar också att företagen har omsatt den nya kunskapen i praktiken vilket har gett konkreta resultat. Några exempel:

  • 60 procent har ökat förmågan att marknadsföra och sälja sina produkter.
  • 64 procent anser att programmet bidragit till att de har valt att höja företagets tillväxtmål.

Slutsatsen är att Expedition Framåt nu fortsätter utan EU-stöd.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Många artiklar med medlemsföretag
Här kan ni se några av de tidningar som skrevs om Expedition Framåt och medlemsföretag - och fler artiklar är att vänta:

Fick god hjälp att växa
Lerums Tidning.com, 24/2-2011. Medlemsföretag: Midland, vd Jonas Udd

"En fantastisk stad för ett bokförlag"
GT, 10/2-2011. Medlemsföretag: Kabusa Böcker, vd Kerstin Abrahamsson (ej webbartikel)

"Näringslivsprojekt drivs vidare utan EU-stöd"
ttela.se 13/2/2011. Medlemsföretag: Trigtek Systemutveckling AB, vd Willy Bengtsson

"Satsning har gynnat Kungälvsföretag"
Kungälvs-Posten, 11/2-2011. Medlemsföretag: G&P Lidén Weighing, vd Peter Lidén (ej webbartikel)

"Tillväxtprogram för små företag gör succé"
Göteborgs-Posten, 10/2-2011 (ej webbartikel)

"Lyckat projekt ger nya arbetstillfällen"
P4 Göteborg, 10/2-2011. Artikel och radioinslag

"Driver vidare projektet"
Lerums tidning 23/2-2011

Obs: Vissa av artiklarna finns bara i tidningarnas tryckta version vilket gör att vi inte har rätt att länka till dem.

Uppdaterad: 2011-03-03
Dela