1000 jobb bland Expedition Framåt-företagen lockade pressen
Att 1000 nya jobb har skapats bland företagen i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt skapade rubriker i tidningarna.
Artikel i GP
Artikel om Expedition Framåt  i Göteborgs-Posten 10 februari 2011.
Pressmeddelandet fokuserade på en utredning, som har gjorts av Pwc och som visar att Expedition Framåt har stärkt kompetensen bland de företag som deltagit i programmet. I en enkät pekas främst två områden ut där de höjt sin kunskap:
  • Förmågan att utarbeta affärs- och marknadsplaner.
  • Förmågan att organisera och leda verksamheten för ökad tillväxt.

 Enkäten visar också att företagen har omsatt den nya kunskapen i praktiken vilket har gett konkreta resultat. Några exempel:

  • 60 procent har ökat förmågan att marknadsföra och sälja sina produkter.
  • 64 procent anser att programmet bidragit till att de har valt att höja företagets tillväxtmål.

Slutsatsen är att Expedition Framåt nu fortsätter utan EU-stöd.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Många artiklar med medlemsföretag
Här kan ni se några av de tidningar som skrevs om Expedition Framåt och medlemsföretag - och fler artiklar är att vänta:

Fick god hjälp att växa
Lerums Tidning.com, 24/2-2011. Medlemsföretag: Midland, vd Jonas Udd

"En fantastisk stad för ett bokförlag"
GT, 10/2-2011. Medlemsföretag: Kabusa Böcker, vd Kerstin Abrahamsson (ej webbartikel)

"Näringslivsprojekt drivs vidare utan EU-stöd"
ttela.se 13/2/2011. Medlemsföretag: Trigtek Systemutveckling AB, vd Willy Bengtsson

"Satsning har gynnat Kungälvsföretag"
Kungälvs-Posten, 11/2-2011. Medlemsföretag: G&P Lidén Weighing, vd Peter Lidén (ej webbartikel)

"Tillväxtprogram för små företag gör succé"
Göteborgs-Posten, 10/2-2011 (ej webbartikel)

"Lyckat projekt ger nya arbetstillfällen"
P4 Göteborg, 10/2-2011. Artikel och radioinslag

"Driver vidare projektet"
Lerums tidning 23/2-2011

Obs: Vissa av artiklarna finns bara i tidningarnas tryckta version vilket gör att vi inte har rätt att länka till dem.

Uppdaterad: 2011-03-03
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.