Affärsekonomi — ger lönsam tillväxt
Plattform för tillväxt — Etapp 2
Hur kan du höja lönsamheten i ditt
företag? Lär dig affärsnytta genom Affärsekonomi
Vill du lära dig hur du med enkla medel kan höja lönsamheten i ditt företag? Genom vår kurs i Affärsekonomi lär du dig affärsnytta och får bättre affärsmannaskap som du kan omsätta direkt i din verksamhet.

Kursen är praktisk inriktad med övningar som bygger på exempel från ditt eget företag. Dessutom får du möjlighet att dela erfarenheter med andra företagare och få hjälp att lösa egna utmaningar och problem.

Målet är att du efter kursen ska ha fått nya redskap och en konkret handlingsplan som hjälper dig att höja lönsamheten i din dagliga verksamhet.

Kursens innehåll
• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Intäkts- och kostnadskalkyl
• Prissättning och intäktsmodeller
• Kapitalbehov och finansiering

Omfattning
Totalt 4 kurstillfällen under cirka 8 veckor. Varje tillfälle varar 4 timmar inkl en paus med en lättare måltid som serveras.

Hur
En hemuppgift delas ut efter varje träff och som sedan redovisas på nästkommande träff. Tid ges även till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte.
I kursen ingår 2 timmar individuell rådgivning där syftet är att sätta fokus på de delar ditt företag behöver identifiera och arbeta med i en handlingsplan.

Tjk,,
Boka kursen
Du som är medlem i Expedition Framåt  — Etapp 2, kan anmäla dig direkt till kursen:
Kontakt
Maria Lindström
031-367 61 66
E-post

Uppdaterad: 2011-06-22

Dela