Annette Ögren
Som rådgivare för företag vill Annette Ögren arbeta med att vända trender, få företag att bli mer lönsamma och skapa fler arbetstillfällen.
Annette Ögren kan genom sin expertkunskap bidra med ny kompetens och lönsamhets-förbättringar.

Hon erbjuder rådgivning inom följande område:

Ekonomi
Specialistkunskaper inom området:

  • Lönsamhetsfrågor — vilka parametrar kan skruvas på för att förbättra lönsamheten
  • Ekonomistyrning — öka förståelsen för att arbeta med nyckeltal
Annette Ögren
Foto: Barry Li
Axplock ur CV
  • Vd/delägare i Företagsstyrning Väst AB
  • Diplomerad Företagskonsult, SRF
  • Företagskonsult, SEK Revision
  • Utbildare Eductus
  • Ledarutbildning
Kontakt
Telefon:
0703-13 91 80
E-post:
annette@foretagsstyrning.se

Uppdaterad: 2013-06-10

Dela