Organisation och ledarskap

Vill du vässa organisationen och ditt ledarskap? Våra rådgivare har stor erfarenhet av att stärka företags tillväxt med hjälp av en väl fungerande organisation och ett professionellt ledarskap.

Här är exempel på områden där du kan få professionellt stöd:

  • Ledarskap
  • Personalledning/HR-frågor
  • Styrelsearbete
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Ägarskifte

Våra rådgivare inom organisation och ledarskap
(i alfabetisk ordning)

Handel
Credit © European Union, 2011

Uppdaterad: 2014-02-18

Dela