Kvalitet, miljö och CSR

Vill du förbättra företagets arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och CSR (socialt ansvarstagande)? Med hjälp av en erfaren rådgivare är det enklare att välja rätt strategi.

Här är exempel på områden där du kan få professionellt stöd:

  • Uppfylla kraven i internationella erkända standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 26000)
  • CSR - socialt ansvarstagande för företag

Vår rådgivare inom kvalitet, miljö och CSR

Handel
Credit © European Union, 2011

Uppdaterad: 2014-02-18

Dela