Finansiering

Hur ska företaget finansiera sin tillväxt? Är riskkapital en möjlighet? Våra rådgivare har kunskap om många olika finansieringsformer och kan ge råd kring alternativa strategier.

Här är exempel på områden där du kan få professionellt stöd:

  • Investeringar
  • Riskkapital
  • Finansering av expansion på nya marknader

Våra rådgivare inom finansiering
(i alfabetisk ordning)

Handel
Credit © European Union, 2011

Uppdaterad: 2014-02-18

Dela