Det här är Expedition Framåt

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i en modell som vi kallar "Tillväxthjulet". Denna baseras på forskning kring hur tillväxtföretag är organiserade och hur de arbetar.

När vi pratar om tillväxt utgår vi från tre delar: Människa, Koncept och Utveckling. Dessa överlappar varandra och är beroende av varandra för att åstakomma tillväxt.

Många företag är starka inom en av de tre delarna men det är endast när alla tre finns på plats som det finns förutsättningar för tillväxt.

Bygga tillväxtteam. Se till att få tillgång till rätt personligheter och erfarenheter i företaget, både genom att anställa och genom att ta in extern hjälp. Ledarskap. Tydliggör ledarens uppgift som är att säkerställa medarbetarnas villkor för prestation, dvs att medarbetarna har en tydlig roll, ett intresse för uppgiften, tillgång till rätt information och kraft för att genomföra aktuella aktiviteter. Ledarens centrala verktyg är dialog. Mål & strategi. Bygg upp ett mönster av aktiviteter som inom företagets ramverk leder mot identifierade mål. Tydliggör företagets strategi. Organisation. Uppbyggnad av såväl leveranssystem (för att kunna leverera önskat erbjudande) som stödsystem (ledningsgrupp, affärssystem, logistik, avdelningar, rutiner etc) för företaget. Marknadsföring. Utveckla en plan för hur kunden skall lotsas från kännedom om att erbjudandet finns, via uppbyggnad av en positiv känsla och ett faktiskt inköp till en stark relation. Bygg upp aktiviteter som stödjer kundens köpprocess. Kund och erbjudande. Kartlägg vilka kunder företaget skall fokusera på och vad de skall erbjudas. Utveckla erbjudandet genom att paketera det med kringtjänster och aktiviteter som underlättar kundens användande och som ökar erbjudandets värde. Vision och värderingar. Tydliggör företagets vision, en beskrivande bild av ett framtida tillstånd, samt vilka beteenden som skall prägla företaget. Komponenterna utgör tillsammans företagets ramverk. Kärnkompetens. Identifiera företagets kärnkompetens, och se över vilka alternativa användningsområden den kan tillämpas på. Tillväxthjulet

Ledarseminarier

Inspiration och insikt för högre tillväxt. Specialanpassat för vd:ar och nyckelpersoner. Du får konkreta tips och råd och nätverkar med andra företag.

Rådgivning

Vi erbjuder två olika former av rådgivning:
Affärsrådgivning »
Rekryteringsrådgivning »

Nätverk

Vi erbjuder flera nätverk med tillväxttema. Här möter du spännande föreläsare och utbyter erfarenheter med andra företagsledare.

   

Svar Direkt

Här möter du experter inom ämnen som är viktiga för dig som företagare. Exempel på områden är miljöarbete, rekrytering, avtal och arbetsrätt.

   

Starta din tillväxtresa redan idag

Vi berättar gärna mer om vilka möjligheter ditt företag ges genom vårt tillväxtprogram.

Skicka en intresseanmälan, ring eller e-posta:

Susanne Abildtrup
Koordinator
Telefon: 031-367 61 12
E-post

Uppdaterad: 2014-01-30
Dela