Rekrytering
Etableringsservice hjälper utlandsägda företag som är nyetablerade i regionen med deras rekrytering om så behövs. Med hjälp av vårt väletablerade rekryteringsnätverk kan vi ge våra nya utländska företag i regionen en god och snabb service. Läs mer om servicen som erbjuds utlandsägda företag i regionen på Business Region Göteborgs engelska webbsida.

Det finns gott om välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Universitet och högskola utbildar över 40.000 studenter. 60% av de yrkesverksamma har gymnasial utbildning och 22% har eftergymnasial utbildning, vilket är 3% över riksgenomsnittet.

Industriell utveckling i kombination med en framstående utbildning och forskning har skapat god tillgång till kvalificerad arbetskraft inom de allra flesta yrkeskategorier. Från forskningsintensiv verksamhet till verkstadsindustri.

Genom samverkan mellan regionens kommuner och näringslivsstödjande organisationer kan Business Region Göteborg genom projektet Expedition Framåt erbjuda alla regionens företag med 1-249 anställda rekryteringsservice. Naturligtvis kan man också själv kontakta arbetsförmedlingen i regionen.

Expedition Framåt
Företagsutveckling erbjuder alla sina medlemsföretag kostnadsfri rekryteringsservice.

Arbetsförmedlingen Västra Götaland
Här hittar du länkar till alla förmedlingarna i Göteborgsregionen.

Foto: © Digital Vision
Uppdaterad: 2012-12-19