Mark för näringslivet - Markdatabasen
Business Region Göteborg AB (BRG) och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) i samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner tillhandahåller databasen Mark för Näringslivet som finns tillgänglig för investerare via Business Region Göteborgs och kommunernas svenska och engelska hemsidor.

Databasen kommer att hållas uppdaterad i takt med att ny mark tillkommer eller säljs. Detta är är ett verktyg för kommuner och näringsliv för att underlätta och stimulera tillväxten i Göteborgsregionen. Den geografiska informationsdatabasen har både ett investerarperspektiv och ett planerarperspektiv.

För investeraren ger databasen kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ i regionen. Här redovisas tillgänglig mark idag och inom den kommande femårsperioden. Databasen är den direkta inkörsporten för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

I regionens planering för en uthållig tillväxt lägger databasen grunden för att på ett nytt sätt analysera behovet av mark för näringslivet. Verktyget skapar förutsättningar för oss i regionen att på ett nytt och kvalificerat sätt skapa gemensamma långsiktiga förutsättningarna för en dynamisk utveckling av näringslivet som är i bättre samklang med kommande infrastrukturutveckling, boende och miljön.

Kontaktperson:
Caisa Brunander
Caisa Brunander
Koordinator samt Mark- och Lokaldatabasansvarig
Telefon: 031-367 61 34
E-post: caisa.brunander@businessregion.se
Uppdaterad: 2013-07-02
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.