Göteborgs Tekniska Centrum blir Kompetensdiplomerat
Kompetensdiplomering av Göteborgs Tekniska College.
Foto: Barry Li
Kompetensdiplomering
Kompetensdiplomering bygger på de delar som utgör kärnan i "Ledningssystem för kompetenscertifiering", SS 62 40 70. Certifiering av ledningssystemet utförs av särskilda certifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac.

Kompetensdiplomering som genomförs och utfärdas av Business Region Göteborg är ett alternativ där certifiering kräver för mycket resurser i tid och pengar. Diplomet är ett officiellt bevis på att organisationen har en process för att uppnå rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid.

Kompetensdiplomering enligt Business Region Göteborgs modell har tagit fasta på SKALL-kraven i "Ledningssystem för kompetensförsörjning", SS 62 40 70. Skillnaden är att ett antal skriftliga rutiner och dokumentstyrning har ersatts av sex obligatoriska punkter och en checklista (se nedan) som ska uppfyllas till 75% för att erhålla kompetensdiplomeringen från Business Region Göteborg.

De obligatoriska punkterna

  • Kompetenspolicy
  • Kompetensansvarig
  • Målarbete
  • Kompetensförsörjningsplaner
  • Utvecklingssamtal
  • Resultat uppföljning

Checklista för KompetensdiplomeringPDF
Här kan du ladda ner checklistan för Kompetensdiplomering i din egen dator. Du kan fylla i den allteftersom ni arbetar igenom de olika punkterna.

Anmälan till Kompetensdiplomering hittar du här
Anmälningsavgift: 4000 kr ex. moms

Karin Ingelhag
Karin Ingelhag

Projektledare Avanto Mikro

Telefon: 031-367 61 20
E-post: karin.ingelhag@businessregion.se
POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail