Erbjudande till informella nätverk som har bildats under Avantotiden
Avanto möjliggör en fortsättning för dessa informella nätverk efter projekttidens slut.
Avantoverksamheter för intressant diskussion i en av projektets insatser.
Foto: Ulrika Wahlström
Till vår stora glädje har det bildats informella nätverk mellan processtöjdare/processägare i Avantoverksamheterna. Vi vill gärna stödja detta även efter Avantos projekttid löper ut. Är du som processtödjare/processägare i Avantoverksamhet med i ett sådant nätverk idag, så hör gärna av dig för ytterligare information om hur vi kan vara med och stötta. Syftet är att stödja redan påbörjade nätverk.
Kontakta Monica Österberg för vidare information. Observera att första träffen är 14 november, så hör av er i god tid innan.
Uppdaterad: 2012-10-29
Dela