Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för konkurrenskraft. I framgångsrika verksamheter är kompetens verksamhetens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en del av affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Strategisk kompetensförsörjning vid Business Region Göteborg stimulerar till och stödjer regionens företag och organisationer i att uppnå rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Vi fokuserar på det livslånga lärandet och ett systematiskt arbetssätt med kopplingen omvärld - strategier - kompetensförsörjning.

Vi erbjuder

Vi arbetar också med frågor kring skola-arbetsliv.

Mervärdet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är bland annat:

 • Målstyrd kompetensförsörjning från vision till medarbetare
 • Behovsstyrd kompetensutveckling
 • Att attrahera nya medarbetare
 • Ökad kvalitet på företagets produkter och tjänster
 • Att alltid ha efterfrågad kompetens.
Avanto
AVANTO - ett projekt inom Strategisk kompetensförsörjning.

Detta är Avanto »

Böcker
Litteraturtips - tips på litteratur kring strategisk kompetensförsörjning.

Litteraturtips! »PDF

Kontakt Strategisk Kompetensförsörjning

Karin Ingelhag
Karin Ingelhag

Projektledare Avanto Mikro

Telefon: 031-367 61 20
E-post: karin.ingelhag@businessregion.se
Nyheter från Strategisk kompetensförsörjning
 • Film om projektet Avanto
  2013-05-28

  "Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt."  - det är...
  Läs mer
 • Karin Ingelhag blickar framåt
  2013-05-28

  Karin Ingelhag har varit projektledare för ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Projektet drog igång i februari 2011 med fokus på att...
  Läs mer
 • Värderingsfrågor i fokus hos Powerpipe Systems AB
  2013-05-17

  Powerpipe Systems AB är ett av de företag i Göteborgsregionen som deltagit i det tvååriga ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Vid ett...
  Läs mer
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.