Om FinansKompetensCentrum

Föreningen har till ändamål att synliggöra och marknadsföra Göteborg som ett viktigt finansiellt centrum genom att bland annat:

  • bidra till samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla den finansiella kompetensen, främst inom Göteborgsregionen och Västsverige
  • stödja utvecklandet av finansiell infrastruktur i Västsverige och befrämja marknadsföringen av Göteborg som ett viktigt finansiellt centrum


Verksamheten ägnas i huvudsak åt att förstärka och förtydliga finanssektorn enligt föreningens syften.

Här finner du Föreningens stadgarPDF. Föreningen bedriver även en omfattande verksamhet inom s.k fokusgrupper med ett flertal möten, seminarier och initiativ. Dessa berör för närvarande; Riskkapital, Treasury, Trade Finance, Kapitalförvaltning, Finansutbildning.

Räkenskapsåret 2013 är det trettonde för föreningen. Föreningen har för närvarande 79 medlemsföretag.

Årsredovisning för år 2013 finner du här.PDF

Föreningsstämma Den senaste föreningsstämman ägde rum den den 24 februari 2014. Protokoll från stämman kan du läsa här.PDF

Uppdaterad: 2014-06-02