Substrat
Biogasproduktion
Vid rötning används bland annat avloppsslam från reningsverk, matavfall från hushåll, restauranger och butiker, restprodukter från livsmedelsindustri samt park- och trädgårdsavfall. Från jordbruket används gödsel, restprodukter och odlade grödor.
Biogas kan även utvinnas ur deponier.

Vid förgasning används restprodukter från skogsbruk och skogsindustri.

Aktiva avfallsbolag i Västsverige är bland annat:
Borås Energi och Miljö, RagnSells, Rambo AB, Renova och SITA.

Underleverantörer
Nedan ser du exempel på teknikföretag som är underleverantörer inom avfallsområdet:

Fler leverantörer hittar du på Ecoex företagsdatabas.   ---> länk

Uppdaterad:
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.