Biogasproduktion & Referensanläggningar
Gryaab, Göteborg
Gryaab, Göteborg
I Västra Götaland produceras biogas för fordonsändamål på följande orter, Borås, Falköping, Göteborg, Skövde, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg (Heljestorp).

- Borås: Borås Energi & Miljö AB driver 2 produktionsanläggningar baserade på hushållsavfall respektive avloppsslam. Anläggningarna är kopplad till en gemensam uppgradering.

- Falköping: Biogas produceras från avloppsslam, hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Gasen uppgraderas i en anläggning som drivs av Göteborg Energi/Falbygdens Energi.

- Göteborg: Biogas produceras på GRYAAB och baseras huvudsakligen på avloppsslam. Göteborg Energi driver och äger uppgraderingsanläggningen som ligger i nära anslutning till GRYAAB. Biogasen pumpas in i naturgasnätet för distribution till tankstationer.

- Skövde: Kommunen äger och driver en rötningsanläggning som baseras på avfall från slakteri och avloppsslam. En del av gasen uppgraderas.  Projektering av ny anläggning pågår och beräknas stå färdig 2011 med en kapacitet på 36 GWh.

- Trollhättan/Vänersborg: Biogas produceras på avloppsreningsverket i Arvidstorp och i Heljestorp (ägs av RagnSells) där substratet är hushållsavfall samt annat verksamhetsavfall. Biogasen från Heljestorp distribueras i ett lokalt gasnät till Arvidstorp där den uppgraderas. Trollhättan Energi äger och driver uppgraderingsanläggningen.

- Ulricehamn: Kommunens energibolag driver produktions- och uppgraderingsanläggninen i Ulricehamn.

- Lidköping: Under 2011 kommer en biogasfabrik och en anläggning för flytande biogas stå klar med kapacitet för 60 GWh. Lidköpings kommun, Göteborg Energi och Swedish Biogas International är ägare av anläggningarna.

  

Underleverantörer
Nedan följer en lista på företag i Västsverige som är aktiva inom biogasproduktion.
Uppdaterad:
Dela