Biogas inom jordbruket
Biogas inom jordbruket
Biogasproduktion inom jordbruket pågår idag i ganska liten omfattning i Sverige.

Inom jordbruket finns dock en stor potential att producera biogas från bland annat gödsel, restprodukter och energigröda. Enligt beräkningar kan jordbruket svara för ca 70 % av den totala potentialen när det gäller rötad biogasproduktion.

En stor fördel med produktion av biogas från gödsel är att den ger dubbel klimatnytta när den används som fordonsbränsle.    

Några hinder för utvecklingen är exempelvis, småskalighet och geografisk spridning. För att nå fordonsmarknaden behövs en omfattande infrastruktur för distribution av biogas.

Nedan finns en lista med länkar till några av de aktörer som är verksamma inom området:

Uppdaterad:
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.