Demo/Utvecklingsprojekt
Västsvenska projekt & aktiviteter
Business Region Göteborg/Affärsdriven Miljöutveckling deltar, finansierar och projektleder ett antal olika gasprojekt med miljöprofil i Västra Götalandsregionen med syftet att befästa biogasens plats i samhället och dess värde på marknaden. Projekten handlar om allt från jordbrukens lokala produktion till användning av biogasen som generator och drivmedel i tunga fordon.

Här kan du läsa mer om några av de projekt som pågår i Västsverige.  
 

Uppdaterad:
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.