Demo/Utvecklingsprojekt
Västsvenska projekt & aktiviteter
Business Region Göteborg/Affärsdriven Miljöutveckling deltar, finansierar och projektleder ett antal olika gasprojekt med miljöprofil i Västra Götalandsregionen med syftet att befästa biogasens plats i samhället och dess värde på marknaden. Projekten handlar om allt från jordbrukens lokala produktion till användning av biogasen som generator och drivmedel i tunga fordon.

Här kan du läsa mer om några av de projekt som pågår i Västsverige.  
 

Uppdaterad:
Dela