Business Region Göteborg ansvarar för näringslivs-utveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Vi jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och därmed hållbar tillväxt.

Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen.

Länk till mer info om att starta eget företag

Hos oss får du som har en affärsidé kostnadsfri vägledning och tips för att förverkliga den idén. Vi är också dörren in till ett nätverk av aktörer inom nyföretagande i Göteborgsregionen, så att du får rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Göteborgs Stads Företagslots finns också här.

Driva och utveckla företag. Klicka här för att läsa mer om hur BRG kan hjälpa dig som företagare.

Företag som vill växa behöver ofta hjälp på vägen. Vi erbjuder allt ifrån en företagslots till svar på frågor som rör EU och företagande till tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Och mycket mer. När det inte går som det var tänkt finns också Företagsakuten hos oss.

Vår etableringsservice är skräddarsydd och kostnadsfri. Klicka här för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Vi jobbar för att attrahera etableringar och investeringar till Göteborgsregionen. Det gör vi genom att erbjuda en enkel, trygg och helt konfidentiell etableringsprocess. Vi lotsar dig kostnadsfritt genom hela processen.

Tar dig till en sida som handlar om hur vi arbetar med branschutveckling på olika sätt

Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk, samt initiera branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer.